ENGINEERING OSTRAVA a.s.ENGINEERING OSTRAVA a.s.
Weight calculation
The company OSTRAVA ENGINEERING a.s. is the exclusive distributor of forged tool steel produced by Schmiedewerke Gröditz GmbH in the Czech Republic. Schmiedewerke Gröditz gmbh
ROLLS FOR ROLLING MILLS – ENGINEERING PRODUCTS
HOT ROLLED MATERIAL – HIGH GRADE STEEL
Quality

Quality

Our aim is the full satisfaction of our customers, our priority is to continuously improve the quality of the offered products.

We have implemented own quality management system that fully complies with the requirements of ISO 9001.

Politika jakosti

  • Nejvyšším oceněním naší práce je spokojený zákazník. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom plně uspokojili jeho současné i budoucí očekávání a potřeby.
  • Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů naší společnosti v oblasti jakosti jsme vyčlenili potřebné zdroje, vytvořili vhodné pracovní prostředí.
  • V naší společnosti plně uplatňujeme systém řízení jakosti, se kterým se ztotožnili všichni zaměstnanci. Jejich schopnosti jsou plně využity pro naplňování stanovených záměrů a cílů.
  • Naše zaměstnance neustále vzděláváme a motivujeme k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti systému řízení jakosti a k jejich praktickému uplatňování při své práci.
  • Průběžně vyhodnocujeme plnění politiky a cílů jakosti. Přijímáme preventivní opatření při uplatňování účinných zpětných vazeb, využíváme objektivních informací pro včasnou analýzu příčin stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků.
  • Pro naplnění této politiky jakosti byl systém řízení jakosti zaveden, je udržován a neustále zlepšován se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů poskytovaných produktů ve všech fázích realizace.

V Ostravě dne 15. září 2003
za vedení společnosti
ENGINEERING OSTRAVA s.r.o.

Ing. Ivo Hermann
jednatel