ENGINEERING OSTRAVA a.s.ENGINEERING OSTRAVA a.s.
Výpočet hmotnosti
Firma ENGINEERING OSTRAVA a.s. je výhradním prodejcem kovaných nástrojových ocelí z produkce Schmiedewerke Gröditz GmbH pro Českou republiku. Schmiedewerke Gröditz gmbh
Válce pro válcovny - strojírenské výrobky
hutní materiál - ušlechtilé oceli
ilustrativní obrázek

Opatření k omezení šíření koronaviru COVID-19

Vzhledem k narůstajícím případům výskytu koronaviru COVID-19 je naší základní odpovědností zabránit co nejvíce šíření viru a ochránit tímto zdraví našich zaměstnanců a dalších osob. V rámci preventivního opatření a ochrany všech dotčených osob proto žádáme řidiče, aby pro pohyb v areálu firmy ENGINEERING OSTRAVA a.s. byli předem vybaveni, pokud je to možné, ochrannou rouškou a rukavicemi. V případě, že řidič bude vykazovat symptomy, které poukazují na možné onemocnění tohoto typu, nebude mu umožněno vjet do areálu.

Pravidla pro řidiče přijíždějící nakládat nebo vykládat materiál: Řidič po příjezdu do areálu firmy odstaví vozidlo, přijde k vratům do haly a bude čekat u cedule s nápisem ZÁKAZ VSTUPU. VYČKEJTE NA PŘÍCHOD SKLADNÍKA. Řidič je povinen dodržovat po celou dobu bezpečnou vzdálenost 2 m od našich zaměstnanců a důsledně se řídit jejich pokyny. Po naložení materiálu řidič podepšíše dodací list vlastním perem nebo jedním z per, která jsou pro tento účel připravena. Po použití odloží pero na určené místo. Všechna pera jsou po jednorázovém použití vždy desinfikována.

Provozní doba naší firmy není nikterak omezena, v případě změny budeme včas informovat.