ENGINEERING OSTRAVA a.s.ENGINEERING OSTRAVA a.s.
Výpočet hmotnosti
Firma ENGINEERING OSTRAVA a.s. je výhradním prodejcem kovaných nástrojových ocelí z produkce Schmiedewerke Gröditz GmbH pro Českou republiku. Schmiedewerke Gröditz gmbh
Válce pro válcovny - strojírenské výrobky
hutní materiál - ušlechtilé oceli
Politika jakosti

Politika jakosti

Naším cílem je plné uspokojování potřeb našich zákazníků, naší prioritou neustálé zvyšování kvality poskytovaných produktů.

Máme zaveden vlastní systém řízení jakosti, který je plně v souladu s požadavky ISO 9001.

Politika jakosti

  • Nejvyšším oceněním naší práce je spokojený zákazník. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom plně uspokojili jeho současné i budoucí očekávání a potřeby.
  • Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů naší společnosti v oblasti jakosti jsme vyčlenili potřebné zdroje, vytvořili vhodné pracovní prostředí.
  • V naší společnosti plně uplatňujeme systém řízení jakosti, se kterým se ztotožnili všichni zaměstnanci. Jejich schopnosti jsou plně využity pro naplňování stanovených záměrů a cílů.
  • Naše zaměstnance neustále vzděláváme a motivujeme k trvalému získávání potřebných znalostí v oblasti systému řízení jakosti a k jejich praktickému uplatňování při své práci.
  • Průběžně vyhodnocujeme plnění politiky a cílů jakosti. Přijímáme preventivní opatření při uplatňování účinných zpětných vazeb, využíváme objektivních informací pro včasnou analýzu příčin stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků.
  • Pro naplnění této politiky jakosti byl systém řízení jakosti zaveden, je udržován a neustále zlepšován se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů poskytovaných produktů ve všech fázích realizace.

V Ostravě dne 15. září 2003
za vedení společnosti
ENGINEERING OSTRAVA s.r.o.

Ing. Ivo Hermann
jednatel